EU peníze středním školám


Projektový záměr projektu „EU peníze středním školám“ najdete >>> zde <<< Výsledkem EU peníze školám je v rámci OPVK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“, jejímž smyslem je podpořit rozvoj těchto oblastí: 

- Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- Odborné kompetence

- Finanční gramotnostZlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.